Informatiebijeenkomst BIZ Pothof

Voor de toekomst van Pothof is het belangrijk dat wij o.a. stappen nemen in het verbeteren van de (verkeers)veiligheid en de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Om hier onze rol in te pakken is het belangrijk dat wij doelgericht samenwerken met elkaar. Als eigenaars, maar ook als gebruikers van bedrijfspanden op Pothof. Op dinsdag 13 maart organiseren wij een informatiebijeenkomst.

 

Bijeenkomst BIZ Pothof | dinsdag 13 maart 2018, 17.00 uur | Dwarsweg 14, Rozenburg (bij Den Hartogh)

 

MELD U NU AAN >>

Hoe dan?

 

Een bedrijveninvesteringszone (BIZ) is naar ons idee een geschikt middel om onze samenwerking op Pothof mee te borgen. Binnen deze BIZ leveren wij allemaal – naar rato – onze bijdrage aan de toekomst van een schoon, heel, veilig en bereikbaar bedrijventerrein. Ieder jaar stellen wij daarbij een jaarplan op met concrete activiteiten in het belang van de eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden op Pothof.

Wat vindt u er van?

Op 13 maart spreken wij graag met u over de onderstaande zaken:
• welke stappen zijn er door onze ondernemers gezet richting de BIZ?
• welke activiteiten worden er vanuit een BIZ Pothof uitgevoerd?
• welke concrete voordelen bieden een BIZ uw organisatie?
• waarom is het juist nu van belang om een BIZ op te richten?
• wat vindt uw buurman/buurvrouw van een BIZ Pothof?
• hoe is de gemeente betrokken bij de BIZ?
• wat houdt de formele BIZ-draagvlakmeting in?
• wat betekent dit in financiële zin voor uw organisatie?
• waarom is uw stem van belang?

Wij horen graag wat u van de BIZ en beoogde activiteiten vindt en gaan graag met u in gesprek.

Heeft u in de tussentijd vragen of opmerkingen? Schroom niet om contact te zoeken met één van de ondergetekenden. Graag lichten wij nader aan u toe wat we met de BIZ voor ogen hebben voor Pothof, voor zover wij dat al niet aan u hadden toegelicht uiteraard.

Voor nu, graag tot dinsdag 13 maart.

Zorg dat u zich aanmeld via het aanmeldformulier.

NIEUWS

Meer berichten