Activiteiten

Op deze pagina worden de activiteiten van de BIZ per thema beschreven. De BIZ richt zich op de volgende thema’s: schoon, heel en veilig; duurzaamheid en bereikbaarheid; gebiedsbeheer en -marketing; en organisatie & communicatie.

In het BIZ-plan is een nadere toelichting te vinden op deze activiteiten, onderstaand vindt u een beschrijving op hoofdlijnen.

Schoon, heel en veilig

Deze activiteiten zijn erop gericht om de uitstraling van de buitenruimte van Pothof op peil te houden evenals het optimaliseren van de veiligheid.

 • Beheerronde (melding, rapportage, opvolging)
 • Handhavingsoverleg veilig
 • Overleg wijkagent
 • Loket en app veiligheid (AED’s en BHV)
 • Coördinatie camerabeveiliging
 • Terreinbeveiliging

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Activiteiten die erop gericht zijn om de duurzaamheid en bereikbaarheid van Pothof te optimaliseren.

 • Coördinatie verbetering parkeerfaciliteiten
 • Coördinatie verbetering bewegwijzering
 • Coördinatie en realisatie onderhoud ontsluiting
 • Integrale gebiedsontwikkeling

Gebiedsbeheer en -marketing

Activiteiten gericht op het profileren van bedrijventerrein Pothof in de gemeente en regio. Deze activiteiten hebben als doel het vergroten van de bekendheid van Pothof en haar bedrijven. Om zo de economische positie van Pothof en de gebruikers/eigenaren te versterken.

 • Website BIZ Pothof

Organisatie & communicatie

Deze activiteiten zijn gericht op het projectmanagement van de BIZ en het communiceren naar de achterban en andere belanghebbenden.

 • Jaarplan en jaarverslag
 • Notuleren en organisatie bestuursvergaderingen
 • BIZ-bijeenkomst
 • Nieuwsbrief participanten
 • Beheer website
 • Adressenbeheer

NIEUWS

Meer berichten