Activiteiten

Op deze pagina worden de activiteiten van de BIZ per thema beschreven. De BIZ richt zich op de volgende thema’s: schoon, heel en veilig; duurzaamheid en bereikbaarheid; gebiedsbeheer en -marketing; en organisatie & communicatie.

In het BIZ-plan is een nadere toelichting te vinden op deze activiteiten, onderstaand vindt u een beschrijving op hoofdlijnen.

Schoon, heel en veilig

Deze activiteiten zijn erop gericht om de uitstraling van de buitenruimte van Pothof op peil te houden evenals het optimaliseren van de veiligheid.

 • Beheerronde (melding, rapportage, opvolging)
 • Handhavingsoverleg veilig
 • Overleg wijkagent
 • Loket en app veiligheid (AED’s en BHV)
 • Coördinatie camerabeveiliging
 • Terreinbeveiliging

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Activiteiten die erop gericht zijn om de duurzaamheid en bereikbaarheid van Pothof te optimaliseren.

 • Coördinatie verbetering parkeerfaciliteiten
 • Coördinatie verbetering bewegwijzering
 • Coördinatie en realisatie onderhoud ontsluiting
 • Integrale gebiedsontwikkeling

Gebiedsbeheer en -marketing

Activiteiten gericht op het profileren van bedrijventerrein Pothof in de gemeente en regio. Deze activiteiten hebben als doel het vergroten van de bekendheid van Pothof en haar bedrijven. Om zo de economische positie van Pothof en de gebruikers/eigenaren te versterken.

 • Website BIZ Pothof

Organisatie & communicatie

Deze activiteiten zijn gericht op het projectmanagement van de BIZ en het communiceren naar de achterban en andere belanghebbenden.

 • Jaarplan en jaarverslag
 • Notuleren en organisatie bestuursvergaderingen
 • BIZ-bijeenkomst
 • Nieuwsbrief participanten
 • Beheer website
 • Adressenbeheer

NIEUWS

Prinsjesdag 2023: wat verandert er voor u?

De nieuwe plannen van het kabinet zijn afgelopen dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze plannen hebben ook invloed op u als ondernemer. Wilt u weten wat er voor u verandert? Klik dan hier.

(meer…)

Samen bereiken we nog meer

Afgelopen periode hebben we samen met ondernemers, de gemeente en de BIZ veel bereikt. Samen gaan we voor een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein. We kijken terug op vijf succesvolle jaren en de BIZ wil graag nog verder gaan! Eind oktober komt er een nieuwe stemronde aan en kunt u aangeven of u samen met de BIZ nog meer wilt bereiken.

(meer…)

De Blankenburgverbinding (A24) wordt tolweg

Naar verwachting gaat in 2024 de nieuwe Blankenburgverbinding (A24) open. Deze nieuwe verbinding zorgt voor een betere ontsluiting naar Rozenburg. Voor het gebruik van de nieuwe weg moet u tol betalen.

(meer…)

Meer berichten