Belangrijke informatie voor ondernemers Corona gemeente

Als BIZ Pothof delen wij uiteraard graag informatie over het ondernemen op Pothof. In dat kader leest u hierbij het bericht dat gemeente Rotterdam aan haar ondernemers inzake de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus.

Onderstaand vindt u het volledige bericht van gemeente Rotterdam:

De plotselinge, heftige impact die het Coronavirus heeft veel impact op ons leven. Ook ondernemers worden hard getroffen door de maatregelen die zijn ingesteld om verspreiden van het virus te beperken. De gemeente Rotterdam werkt er samen met de landelijke overheid keihard aan om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Op dit moment zijn we druk bezig om de impact van de landelijke economische maatregelen te inventariseren en de praktische uitvoering ervan te regelen. Daarnaast treffen we ook eigen maatregelen om in de stad en de regio extra bij te kunnen springen waar mogelijk en wenselijk. Verderop vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

De maatregelen die worden genomen volgen elkaar heel snel op en het delen van juiste en actuele informatie is daarom cruciaal. We houden u op de hoogte via Ondernemen010 en de website van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Daar vindt u alle informatie over waar u als ondernemer aan kunt kloppen voor hulp of vragen. We houden de informatie zo up-to-date mogelijk. Ook hebben we deze informatie beschikbaar in het Engels via onze website Ondernemen010 en in andere talen via de vertaalknop. Met vragen kunt u ook terecht bij onze collega’s van de Ondernemersbalie, de bedrijfscontactfunctionarissen, accountmanagers en projectmanagers waar u wellicht zelf al contact mee heeft. Zij staan klaar om u te helpen.

Landelijke maatregelen

Deze week heeft de landelijke overheid een breed pakket aan maatregelen aangekondigd, dat zijn samengevat de volgende:

 • Tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): deze maatregel vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers: deze regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt en heeft tijdelijk soepele voorwaarden.
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C: met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.
 • Uitstel betalen belasting: dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Zie ook lokale maatregelen.
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO): het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO geeft de overheid een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties.

Lokale maatregelen voor ondernemers

 • Alle ondernemers en zzp’ers in Rotterdam krijgen uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing, reclame- en precariobelasting) voor drie maanden. Dit gebeurt automatisch en hiervoor hoeft u niets te doen. Ook alle invorderingstrajecten die betrekking hebben op deze heffingen worden voor drie maanden stopgezet.
 • Zoals het kabinet heeft besloten heeft ook de gemeente de invorderingsrente verlaagd van 4% naar 0,01%.
 • Opschorten BIZ-belasting: de oplegging van alle BIZ-aanslagen 2020 worden voorlopig opgeschort. Nader bericht volgt wanneer daar duidelijkheid over is.
 • Uitbreiding capaciteit informatievoorziening via Ondernemen010 en het Regionaal Bureau Zelfstandigen om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien.
 • Via het programma Versnellen innovatie MKB werken we met de retailsector uit hoe versneld digitalisering ingezet kan worden om de veerkracht van de retailsector te versterken.
 • Zolang de ambulante handel op onze markten is stilgelegd zullen de betreffende ondernemers geen rekening ontvangen voor marktgelden en elektra. Er volgt spoedig separate informatie richting onze marktkooplieden.

De gemeente Rotterdam bekijkt of en zo ja welke andere lokale maatregelen nodig zijn. Zie voor een toelichting op alle maatregelen, actuele informatie en veelgestelde vragen Ondernemen010. Met de knop ‘vertalen’ kunt u de informatie vertalen in andere talen. Ook vindt u communicatie in verschillende talen op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/03/14/coronavirus-communicatiemiddelen-preventie-en-publieksvragen-anderstalig.

NIEUWS

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom bij Fortune Coffee. 

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom. De locatie wordt nader bekendgemaakt. 

(meer…)

Meer berichten