BIZ maakt bezwaar op plannen nieuwe ontsluiting

Zoals u welbekend is de ontsluiting van de Pothof nog steeds een heet hangijzer. Achter de schermen maakt de BIZ zich hard voor de belangen van de ondernemers van Pothof. Zo diende we onlangs een bezwaar in tegen het afsluiten van de Zuidzijde.

In de afgelopen periode heeft de BIZ al een aantal overleggen gevoerd met de gemeente inzake de ontsluiting. Daarbij is de gemeente voornemens om gepaste maatregelen te treffen. Daarin wordt ook een bijdrage van de ondernemers benoemd.

In gesprek over bijdrage

De BIZ ziet uiteraard graag aanpassingen in de ontsluiting zodat de gevestigde ondernemingen weer beter bereikbaar worden. Een betere bereikbaarheid zal op haar beurt leiden tot een grotere bereidwilligheid bij de bedrijven om te investeren in hun pand en in Pothof.

Daarbij gaat de BIZ nog wel graag nader in gesprek over de specifieke bijdrage die de gemeente voor ogen heeft. De lasten dienen naar ons idee niet op de schouders van de ondernemers te liggen.

NIEUWS

Meer berichten