Camera’s op Pothof: werk in uitvoering!

Eén van de pijlers van het BIZ-plan van Pothof is het realiseren van camerabeveiliging. Het is de bedoeling dat deze mede tot stand komt met een bijdrage vanuit gemeente Rotterdam.

In de afgelopen maanden zijn er vanuit de BIZ al de nodige stappen gezet. Ten eerste is er een plan camerabeveiliging Pothof opgesteld. In dit plan staan alle uitgangspunten ten aanzien van camerabeveiliging op ons bedrijventerrein.
De camera’s dienen te worden geplaatst op strategisch locaties op het bedrijventerrein. Daarbij geldt dat de camera’s worden aangesloten op een breedband internetverbinding en er een opslag van de beelden is op een centrale (digitale) locatie.

Uitvraag marktpartijen

Op basis van het cameraplan is er een offerte-uitvraag gedaan bij meerdere partijen – waaronder enkele lokale aanbieders uit Rozenburg. Er zijn inmiddels drie partijen die de BIZ hebben voorzien van een aanbieding.

In de komende periode wachten we nadere goedkeuring van de gemeente af ten aanzien van onze aanvraag tot bijdrage. Daaropvolgend gaat het BIZ-bestuur een besluit nemen ten aanzien van de te selecteren aanbieding.

Wij houden u uiteraard op de hoogte!

NIEUWS

Meer berichten