Duurzame inspiratie tijdens bijeenkomst op 5 juli

Op 5 juli 2022 waren we te gast bij Ressort Wonen voor een Duurzaamheidsbijeenkomst. We hebben inspiratie getankt en concrete vooruitzichten gekregen.

Onderstaand leest u een verslag van deze inspirerende bijeenkomst.

Inspiratie uit de praktijk van Ressort Wonen

“Rozenburg is ontzettend groen, doet megaveel aan duurzaamheid en is daar veel te bescheiden in,” vindt Frans Desloover, “uit de gehele wereld komen delegaties kijken wat hier gebeurt.” En er zijn nog tal van mogelijkheden, weet ook Hendry Klooster: “Tal van bruikbare daken op bedrijventerrein Pothof wachten op zonnepanelen, waarmee niet alleen de eigen stroom kan worden opgewekt, maar ook die van de nabijgelegen woonwijk.”

Tijdens een inspirerende samenkomst vertelde gastheer Frans Desloover over hoe zijn Ressort Wonen aankijkt tegen duurzaamheid: “Als corporatie streven wij niet naar financiële winst, maar naar maatschappelijk rendement. Wij noemen dat ‘Duurzaam Betrokken’.” Ten overstaan van zo ’n 20 ondernemers deed Desloover uit de doeken op welke wijze hij dat invult. “Projecten als Power-2-Gas en Slimme Batterij-techniek beginnen in een pilot, maar zijn zeer waardevol voor onze ontwikkeling.”

Stappen zetten in verduurzaming

Gemeente Rotterdam ziet het enthousiasme en de mogelijkheden in Rozenburg ook. Projectsecretaris Abdelhay el Bouchibti deed een handreiking: “De BIZ op Pothof heeft betere contacten met de ondernemers dan wij als gemeente. Het is dan ook fijn dat wij onze rol als kennispartner en aanjager kunnen invullen.” Hij deelde cijfers, weetjes en handige tips, waarmee de ondernemers concrete stappen kunnen zetten. “We hebben Enerless gevraagd om de potentie op Pothof inzichtelijk te maken, daarmee maak je het concreet voor de ondernemers.”

Energieadviseur Hendry Klooster lichtte toe hoe Enerless dat concreet heeft gemaakt: “Met een energie potentieel scan hebben we alle openbare bronnen ingezet om te laten zien wat er op de Pothof aan energie verbruikt wordt, waar de mogelijkheden voor besparing liggen en hoe men dat heel simpel kan realiseren.” Klooster onderbouwde zijn verhaal aan de hand van dronebeelden en enkele aansprekende voorbeelden, welke een levendige discussie op gang bracht.

Collectief biedt kansen

“Tuurlijk zijn wij geïnteresseerd,” gaf Eric Wissink aan, “we zijn immers eigenaren van vastgoed wat doorontwikkeld moet worden. De energieprijzen stijgen alleen maar en de regelgeving is nogal dwingend. Ik ben dan ook benieuwd waar voor mij de mogelijkheden liggen.” Ook Hans den Hartogh wil meer weten: “We hebben onze eigen behoefte aan energie reeds ingevuld, maar er is nog dak over. Wanneer we het slim kunnen organiseren, dan kan dat voordelig zijn voor meerdere partijen.” Den Hartogh stelde zich daarmee open voor ideeën van de Energiecoöperatie Rozenburg, die met de bedrijven in gesprek gaat over de mogelijkheden van het benutten van het resterende dakoppervlak op het bedrijventerrein.

“Wanneer de BIZ kan helpen, dan zal zij alles doen om de achterban bij te staan,” reageerde Eric Mulders. De BIZ-bestuurder onderneemt al jaren op de Pothof en gelooft in de kracht van het collectief: “Je maakt mogelijkheden bereikbaar die je als solo-ondernemer niet kunt inzetten. Daar moeten we zoveel mogelijk gebruik van maken.”

De BIZ zal in samenwerking met Enerless en gemeente Rotterdam een subsidieaanvraag indienen bij Provincie Zuid Holland.

Verduurzamingswijzer gemeente

Gemeente Rotterdam heeft daarnaast een folder ontwikkeld, welke antwoord geeft op de vragen: wat kun je precies doen aan verduurzaming? Welke subsidies en regelingen zijn er? En met wie moet je contact opnemen met vragen? Dit en meer vind je in de brochure duurzaam ondernemen: https://www.ondernemen010.nl/brochure-duurzaam-ondernemen/

NIEUWS

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom bij Fortune Coffee. 

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom. De locatie wordt nader bekendgemaakt. 

(meer…)

Meer berichten