Gemeente beschouwt parkeercapaciteit

Op verzoek van de BIZ Pothof heeft gemeente Rotterdam een verkeerskundige een tekening laten maken van potentiele nieuwe parkeerplekken op het bedrijventerrein. Deze tekening is opgesteld op basis van de aanwijzingen die de BIZ aan de gemeente gaf.

Op basis van de uitgewerkte tekening en nader overleg met de verkeerskundig adviseert de gemeente de BIZ echter om op de door BIZ gewenste plaatsen géén parkeerplekken te realiseren.

Enerzijds omdat een aantal plekken te krap zijn qua uitstappen en bomen/groenwerk. Anderzijds omdat wortelgroei van de bomen enkele parkeerplaatsen in een vrij korte tijd kunnen belemmeren qua toegankelijkheid en onderhoud.

Het BIZ-bestuur neemt dit advies in beraad en gaat in overleg met de betrokken ondernemers alvorens het reageert op het advies van de gemeente.

NIEUWS

Meer berichten