Geslaagde BIZ-bijeenkomst: ‘Veilig Pothof gaat ons allen aan’

Wat heeft de BIZ bereikt in haar eerste periode én welke projecten staan er op de planning? Tijdens de participantenbijeenkomst op 19 september werden de aanwezige pandeigenaren en -gebruikers geïnformeerd, in een nieuwe locatie van de gastheer Den Hartogh.

“Uiteindelijk beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.”

Zo luidde het besluit van Evert Jansen tijdens de ondernemersbijeenkomst over veiligheid. SBP-voorzitter Wim Veldhoen bekende met plaatsvervangende schaamte dat er voor de bedrijven qua veiligheid op de Pothof nog best wat werk aan de winkel is. De lokale BIZ-stichting pakt haar rol door een camerasysteem te implementeren.

Camera’s op Pothof

Er zullen begin 2020 camera ’s staan op het bedrijventerrein van Rozenburg, welke waken over de veiligheid van de medewerkers en de bezittingen van de gevestigde ondernemers.

De Stichting BIZ Pothof is sinds dit jaar actief op het bedrijventerrein en zal de realisatie in samenwerking met gemeente Rotterdam, politie en Een Veilig Gevoel ter hand nemen.

“Vorig jaar waren er stevige incidenten op de Pothof,” vertelt voorzitter Wim Veldhoen, “en wanneer je medewerker in elkaar geslagen wordt door ongewenste bezoekers, dan ga je je als werkgever wel ernstige zorgen maken. Zoiets wil niemand.”

Samen met penningmeester Andrea Čavkušić (DVO) en mede-bestuurder Eric Mulders (QUALM) pakte Veldhoen (De Jong Transport) vorig jaar de handschoen op om de BIZ te realiseren: “Veiligheid gaat ons allen aan, dus dat moeten dan ook maar samen oppakken.” Met de wens om camera ’s te realiseren sloten de gevestigde ondernemers een verbond en bezegelden dat in een BIZ, waarmee men de komende vijf jaren gezamenlijk de verantwoordelijkheid oppakken.

De bijeenkomst vond plaats in het verbouwde pand van Den Hartogh aan de Oranjelaan 45c. Gastheer Hans den Hartogh heette de aanwezigen welkom en gaf een inkijkje in het imposante transportbedrijf dat inmiddels in 23 landen actief is.

Voorzitter Wim Veldhoen en mede-bestuurder Eric Mulders keken vervolgens terug op een eerste BIZ periode, waarin de stichting actief is geweest namens de bedrijven, met het cameraproject als resultaat.

Om de noodzaak van een dergelijke maatregel nog maar eens te onderstrepen had het bestuur spreker en tv-bekendheid Evert Jansen uitgenodigd, die eerder die middag onaangekondigde bezoeken had gebracht bij diverse bedrijven op de Pothof.

Ex-inbreker aan het woord

Om van zijn alcohol en drugsverslaving af te komen liet Evert Jansen zich in 2005 opnemen in een kliniek en kickte af. Maar in de 18 jaren daarvoor deed hij nagenoeg alles om aan zijn shots te komen. Wat begon met tijdens de schoolperiode lunchgeld uitgeven aan blowtjes liep via winkeldiefstal uit tot brute inbraken in woningen en bedrijven. En ook al is Evert naar eigen zeggen nooit op heterdaad betrapt, toch heeft hij meerdere straffen uitgezeten in detentie. Alwaar hij nog altijd toegang had tot drugs en kwade plannen smeedde om na het vrij komen z’n criminele gewoontes weer op te pakken.

Tot het moment dat hij doorkreeg dat het zo niet verder kon. Hij onderging z’n straf, liet zich vrijwillig opnemen, kickte af en besloot presentaties te gaan geven over hoe makkelijk inbrekers hun slag kunnen slaan. Het leidde tot het programma ‘De Inbreker’, dat door de AVRO werd uitgezonden.

Sinds begin 2007 geeft Evert wekelijks presentaties bij bedrijven, verenigingen, scholen en bewonersorganisaties. Hij vertelt dan over zijn verleden, maar geeft tevens een inkijkje in de status van het gebied waar hij op dat moment is. En op donderdag 19 september was de Pothof aan de beurt.

Rooftocht Pothof onopgemerkt

Eerder die dag was Evert op verkenning gegaan op bedrijventerrein Pothof en bezocht enkele bedrijven. De directie was op de hoogte van zijn komst, maar de medewerkers niet. Er werd hem geen strobreed in de weg gelegd en zodoende kon de gelegenheidsinbreker zijn slag slaan. Autosleutels, laptops en bouwmachines vielen hem ten buit.

Slechts een enkeling had de tegenwoordigheid van geest om hem aan te spreken en weg te sturen. Maar geen van allen nam contact op met de politie. “Ondernemers en hun medewerkers zijn met hun business bezig en zijn volledig te goeder trouw. Inbrekers weten dat en maken daar maximaal misbruik van,” vertelde Jansen, “het is mijn doel om iedereen bewust te maken van wat er zou kunnen gebeuren. Let op voor elkaars veiligheid en wees zuinig op je spulletjes.”

Evert eindigde met het verhaal van Iemand, iedereen en niemand:

‘Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden vervuld. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de opdracht kon vervullen, deed Niemand het. Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was zíjn taak en nu had Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht dat Niemand de opdracht had kunnen doen, maar Niemand had zich gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.’

Realisatie camera’s en KVO

Aansluitend vertelde Raymond Jansson van Een Veilig Gevoel over het camerasysteem dat de stichting BIZ op de Pothof gaat realiseren: “Q1 2020 is het actief. Dan hangen er hoogwaardige camera ’s met slimme software in de buitenruimte,” aldus Jansson. Het wordt daarmee mogelijk om ongenode gasten te registreren en bij incidenten terug te zien hoe en wat er is gebeurd.

Naast het camerasysteem voert Pothof ook het Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij men als ondernemers periodiek met gemeente, politie en brandweer om tafel zit om acties af te stemmen. Stichting BIZ hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de veiligheidssituatie en het aantal incidenten te verminderen.

In dit kader loopt er op dit moment een KVO-enquête. De BIZ rekent op de medewerking van alle ondernemers op Pothof.

NIEUWS

Bijeenkomst: Sneak preview A24

Op 8 juli 2024 krijgt u een sneak preview van de A24. Komt u ook een kijkje nemen?

(meer…)

Bijeenkomst: updates Pothof en netwerken met haring/sate

De zomer komt er aan. Hoogste tijd voor een ondernemersbijeenkomst op Pothof, op 24 juni aanstaande. Komt u ook?

(meer…)

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Meer berichten