Riolering op Pothof: kan beter

Bij diverse bedrijven op Pothof functioneert de rioolafvoering niet naar wens, zeker bij hevige regenval. Het BIZ bestuur sprak hierover met de gemeente, om duidelijkheid te krijgen over het te verwachten onderhoud.

In tegenstelling tot eerdere uitspraken door een gemeente-functionaris ten tijde van de totstandkoming van de BIZ, is er – blijkt nu – geen sprake van gepland onderhoud van het riool van Pothof in de nabije toekomst, lees: de komende jaren.

De BIZ tracht om deze onderhouds- danwel beheerwerkzaamheden ‘naar voren te halen’. Zodat er sneller wordt gekeken naar het verbeteren van het functioneren van de riolering van de bedrijven. Daarbij willen wij wel graag benadrukken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van het rioleringsnetwerk in de publieke (ondergrondse) ruimte. De ‘huisaansluiting’ blijft uw eigen verantwoording. Indien het niet goed functioneren van de riolering gevolg is van een verstopping ter hoogte van uw huisaansluiting is dit dus uw eigen verantwoordelijkheid om dit te verhelpen.

De BIZ Pothof bemiddelt in het verbeteren van het publieke rioleringsstelsel op, of eerder: onder, Pothof.

Heeft u vragen? Stuur ons een bericht via info@pothof.biz en wij behandelen uw vraag tijdens de komende bestuursvergadering.

NIEUWS

Meer berichten