Sterker door nieuwe ideeën: Rozenburg verbindt burgers en bedrijfsleven

In Rozenburg is op 15 juli een online platform gelanceerd voor goede ideeën van bewoners. Bewoners kunnen eerst ideeën indien. Medebewoners kunnen er daarna op stemmen. Er is 50.000 euro beschikbaar voor deze ideeën.

Tussen 15 juli en 5 september kan iedere Rozenburger samen met een lokale ondernemer op het digitale platform Sterkerdoorideeen.rotterdam.nl een idee indienen om de leefbaarheid te verbeteren of de onderlinge verbondenheid te vergroten.

“Laten we er met elkaar voor zorgen dat er mooie ideeën gerealiseerd kunnen worden voor het dorp”, aldus initiatiefnemer: gemeente Rotterdam.

NIEUWS

Meer berichten