Terugblik geslaagde participantenbijeenkomst BIZ Pothof

De BIZ is nu al vier jaar actief op bedrijventerrein Pothof. In deze periode hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden die bijdragen aan een schoon, heel en veilig bedrijventerrein. Tijdens de participantenbijeenkomst op woensdag 28 juni werd er teruggeblikt én vooruit gekeken.

Wat hebben we afgelopen periode bereikt?

Parkmanager Mark Smit opende de bijeenkomst. Hij is inmiddels al een bekend gezicht op het terrein en veel ondernemers weten hem te vinden. Hij is ook betrokken geweest bij alle ontwikkelingen afgelopen jaren en vertelde de ondernemers over deze mijlpalen.

Allereerst zijn er stappen gezet op het thema veiligheid: er zijn verschillende AED’s over het bedrijventerrein opgehangen. Ook vindt er periodiek een KVO-overleg en schouw van de buitenruimte plaats. Hierbij wordt er een veiligheidsplan opgesteld en wordt er gekeken naar de veiligheid op Pothof.

Daarnaast is er ook gewerkt aan de uitstraling van het terrein. Aan verschillende lantaarnpalen zijn hanging baskets opgehangen om het bedrijventerrein op te fleuren.

Bereikbaarheid is ook een belangrijk thema. Er heeft een parkeeronderzoek plaatsgevonden, er wordt gewerkt aan de ontsluiting van het terrein en er is bewegwijzering geplaatst.

Als laatste is er speciaal voor de ondernemers op Pothof een app ontwikkeld. Hierbij kunnen ondernemers gemakkelijk een melding bij de gemeente maken, in contact komen met elkaar en op de hoogte blijven van het laatste nieuws en bijeenkomsten.

In de planning

In de afgelopen periode heeft de BIZ samen met de ondernemers dus al veel bereikt. Maar ondernemers willen samen met de BIZ nóg meer realiseren. Er is gesproken met de ondernemers en er is o.a. de wens om het camerasysteem uit te breiden en deze “slimmer” te maken, nog verder te werken aan de bereikbaarheid van het terrein.

Daarnaast zal de BIZ ook aandacht besteden aan de parkeerproblematiek en wordt de buitenruimte, zoals het wegdek, aangepakt. Als zal de BIZ kijken waar er kansen liggen op het gebied van collectieve verduurzaming.

De BIZ hoopt deze stappen te kunnen zetten in de nieuwe periode, wanneer de ondernemers vóór stemmen. De officiële stemronde vindt naar verwachting in oktober plaats.

En dan nu, haringhappen!

Na de mijlpalen besproken te hebben, gingen de ondernemers genieten van de verse haring – of saté – in het zonnetje. De BIZ kijkt terug op een zeer geslaagde participantenbijeenkomst en kijkt uit naar een nieuwe BIZ-periode!

NIEUWS

Bijeenkomst: Sneak preview A24

Op 8 juli 2024 krijgt u een sneak preview van de A24. Komt u ook een kijkje nemen?

(meer…)

Bijeenkomst: updates Pothof en netwerken met haring/sate

De zomer komt er aan. Hoogste tijd voor een ondernemersbijeenkomst op Pothof, op 24 juni aanstaande. Komt u ook?

(meer…)

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Meer berichten