Veiligheid: update KVO en cameraproject

In de laatste maanden van 2019 zette de BIZ in op veiligheid met KVO-overleg, avondschouw en het zetten van verdere stappen inzake het cameraproject.

Hierbij geven wij u graag een update van de bovengenoemde activiteiten/projecten:

KVO-enquete

Onlangs behandelden wij in het KVO-overleg de uitkomsten van het veiligheidsonderzoek op Pothof. Belangrijkste conclusie: parkeren en verkeersveiligheid/ontsluiting blijven de heetste hangijzers.

De KVO-enquête heeft aanleiding gegeven om een bijeenkomst te organiseren op de Pothof. Wij zijn op dit moment de voorbereidingen hiervoor aan het treffen. De BIZ-participanten worden hier nader over geïnformeerd.

Avondschouw

In lijn met het KVO-project wordt er jaarlijks twee keer een schouw van de buitenruimte georganiseerd. Zo trokken wij er eind november weer op uit samen met politie, brandweer en gemeente om de straten van Pothof te beoordelen op de aspecten schoon, heel en veilig.

De Oranjelaan kreeg het laagste rapportcijfer van de Pothof-straten, ook al was deze wel voldoende (gemiddeld een 6,4). Verder waren de meest opgemerkte zaken: zwerfvuil, onkruid en uitwerpselen op diverse locaties op het terrein. Ook de slecht afvoer van regenwater viel op diverse locaties weer op.

De actiepunten uit de schouw worden opgepakt in het overleg en gemeld bij het stadsbeheer van gemeente Rotterdam.

Cameraproject

Zoals wij u al eerder berichten zijn wij druk doende om collectieve camerabeveiliging te realiseren op Pothof. Dit heeft nogal wat voeten in de aarde en heeft daarom de nodige aanlooptijd nodig.

Op dit moment is men thans met de aannemer bezig met stroomvoorziening en connectiviteit.

Gemeente Rotterdam wordt verglaasd door een internetpartij, waarmee BIZ binnenkort een gesprek zal voeren om te bezien in welke fase deze club Rozenburg zullen bereiken. Om de camera’s mogelijk aan dit netwerk te kunnen koppelen.

NIEUWS

Bijeenkomst: Sneak preview A24

Op 8 juli 2024 krijgt u een sneak preview van de A24. Komt u ook een kijkje nemen?

(meer…)

Bijeenkomst: updates Pothof en netwerken met haring/sate

De zomer komt er aan. Hoogste tijd voor een ondernemersbijeenkomst op Pothof, op 24 juni aanstaande. Komt u ook?

(meer…)

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Meer berichten