Wat is een BIZ?

Met een BIZ zorgen de eigenaren en gebruikers van de panden op bedrijventerrein Pothof samen voor een schoon, heel, veilig, bereikbaar en toekomstbestendig bedrijventerrein.

De eigenaren en gebruikers dragen jaarlijks financieel bij aan de BIZ Pothof. Hun BIZ-bijdrage wordt op basis van een percentage van hun WOZ geïnd door gemeente Rotterdam. De gemeente keert de geïnde bedragen vervolgens uit aan de BIZ. Zodat deze gelden toegepast kunnen worden ter verbetering van Pothof, op basis van de uitgangspunten van het door de ondernemers opgestelde BIZ-plan.

De BIZ Pothof wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur: Wim Veldhoen, Eric Mulders en Andrea Čavkušić. De activiteiten van de BIZ worden uitgevoerd door parkmanagementorganisatie Samen Meer Waarde.

NIEUWS

Meer berichten