BIZ Pothof

De gebruikers en eigenaren van panden op bedrijventerrein Pothof te Rotterdam Rozenburg zorgen er samen voor dat hun bedrijventerrein toekomstbestendig wordt en blijft.

Dit houdt in dat het bedrijventerrein fysiek voldoet aan de vereisten van de gevestigde bedrijven, (verkeers)veilig is en een representatieve uitstraling heeft.

Om deze zaken te borgen is er een bedrijveninvesteringszone opgericht, de BIZ Pothof.

Middels deze BIZ committeren alle gebruikers en eigenaren van niet-woningen op Pothof zich voor een periode van vijf jaar aan het financieel bijdragen aan gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten zijn allen ten gunste van het algemene belang van Pothof en de gebruikers/eigenaars van objecten op het bedrijventerrein.

In het BIZ-plan wordt beschreven welke doelstellingen de BIZ heeft, welke afspraken er aan ten grondslag liggen en welke activiteiten er worden ontplooid.

Doelen

De activiteiten van de BIZ zijn te allen tijde aanvullend op de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied, zoals beheer en onderhoud van de publieke buitenruimte.

Dit wil zeggen, dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen; zij zijn altijd complementair. Dit geldt ook voor de activiteiten van Vereniging Rozenburgse Bedrijven.

De algemene (lange termijn) doelen van de BIZ zijn:

  • Realisatie en behoud van een representatief en veilig bedrijventerrein met een aangenaam verblijfsklimaat voor gebruikers/eigenaren, werknemers, consumenten en omwonenden;
  • Verbetering ontsluiting en bereikbaarheid gebied;
  • Schoon, heel en veilig bedrijventerrein: behouden en verbeteren van de veiligheid, kwaliteit, uitstraling en bereikbaarheid van bedrijventerrein Pothof’;
  • Belangenbehartiging: bevorderen van contacten/één spreekbuis naar gebiedscommissie, gemeente, provincie Zuid-Holland, hulpdiensten, Kamer van Koophandel etc;
  • Samen sterk: een krachtig collectief van gebruikers/eigenaren.

Secundaire doelen zijn:

  • Verbetering van het vestigingsklimaat bedrijventerrein Pothof;
  • Profilering van het bedrijventerrein in de regio/haven;
  • Versterking van het economisch klimaat;
  • Aantrekken van nieuwe bedrijven bij leegstand;
  • Bevordering onderlinge contacten en samenwerking tussen gebruikers/eigenaren op bedrijventerrein Pothof

Op de pagina Activiteiten wordt beschreven in welke activiteiten deze doelen zijn vertaald voor de BIZ Pothof in de komende vijf jaar.

Uitvoering

De BIZ heeft de organisatie Samen Meer Waarde opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de activiteiten die in het BIZ-plan zijn benoemd. Dit houdt in dat deze organisatie de voortgang bewaakt in deze projecten en zorgt voor resultaat op Pothof. Samen Meer Waarde wordt aangestuurd door het BIZ-bestuur.

Gebruikers/eigenaren Pothof bepalen

De BIZ-heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar onze BIZ-stichting. Deze gelden worden vervolgens ingezet door de BIZ voor het uitvoeren van de activiteiten die de gebruikers/eigenaren van de panden van Pothof belangrijk achten. Deze activiteiten zijn benoemd in het BIZ-plan en worden jaarlijks vertaald in een jaarplan.

Gebiedsafbakening BIZ

De BIZ Pothof behelst alle niet-woningen op bedrijventerrein Pothof. Het bedrijventerrein Pothof omvat de straten Dwarsweg, Frans Halsstraat 2-6, Laan van Nieuw Blankenburg 10, Oranjelaan 36-58 (even en oneven), Zuidzijde 4-15 (even en oneven).

NIEUWS

Prinsjesdag 2023: wat verandert er voor u?

De nieuwe plannen van het kabinet zijn afgelopen dinsdag op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze plannen hebben ook invloed op u als ondernemer. Wilt u weten wat er voor u verandert? Klik dan hier.

(meer…)

Samen bereiken we nog meer

Afgelopen periode hebben we samen met ondernemers, de gemeente en de BIZ veel bereikt. Samen gaan we voor een schoon, heel, veilig en duurzaam bedrijventerrein. We kijken terug op vijf succesvolle jaren en de BIZ wil graag nog verder gaan! Eind oktober komt er een nieuwe stemronde aan en kunt u aangeven of u samen met de BIZ nog meer wilt bereiken.

(meer…)

De Blankenburgverbinding (A24) wordt tolweg

Naar verwachting gaat in 2024 de nieuwe Blankenburgverbinding (A24) open. Deze nieuwe verbinding zorgt voor een betere ontsluiting naar Rozenburg. Voor het gebruik van de nieuwe weg moet u tol betalen.

(meer…)

Meer berichten