BIZ Pothof

De gebruikers en eigenaren van panden op bedrijventerrein Pothof te Rotterdam Rozenburg zorgen er samen voor dat hun bedrijventerrein toekomstbestendig wordt en blijft.

Dit houdt in dat het bedrijventerrein fysiek voldoet aan de vereisten van de gevestigde bedrijven, (verkeers)veilig is en een representatieve uitstraling heeft.

Om deze zaken te borgen is er een bedrijveninvesteringszone opgericht, de BIZ Pothof.

Middels deze BIZ committeren alle gebruikers en eigenaren van niet-woningen op Pothof zich voor een periode van vijf jaar aan het financieel bijdragen aan gezamenlijke activiteiten. Deze activiteiten zijn allen ten gunste van het algemene belang van Pothof en de gebruikers/eigenaars van objecten op het bedrijventerrein.

In het BIZ-plan wordt beschreven welke doelstellingen de BIZ heeft, welke afspraken er aan ten grondslag liggen en welke activiteiten er worden ontplooid.

Doelen

De activiteiten van de BIZ zijn te allen tijde aanvullend op de activiteiten die de gemeente reeds uitvoert met betrekking tot het BIZ-gebied, zoals beheer en onderhoud van de publieke buitenruimte.

Dit wil zeggen, dat de BIZ-activiteiten nooit de activiteiten van de gemeente zullen vervangen; zij zijn altijd complementair. Dit geldt ook voor de activiteiten van Vereniging Rozenburgse Bedrijven.

De algemene (lange termijn) doelen van de BIZ zijn:

  • Realisatie en behoud van een representatief en veilig bedrijventerrein met een aangenaam verblijfsklimaat voor gebruikers/eigenaren, werknemers, consumenten en omwonenden;
  • Verbetering ontsluiting en bereikbaarheid gebied;
  • Schoon, heel en veilig bedrijventerrein: behouden en verbeteren van de veiligheid, kwaliteit, uitstraling en bereikbaarheid van bedrijventerrein Pothof’;
  • Belangenbehartiging: bevorderen van contacten/één spreekbuis naar gebiedscommissie, gemeente, provincie Zuid-Holland, hulpdiensten, Kamer van Koophandel etc;
  • Samen sterk: een krachtig collectief van gebruikers/eigenaren.

Secundaire doelen zijn:

  • Verbetering van het vestigingsklimaat bedrijventerrein Pothof;
  • Profilering van het bedrijventerrein in de regio/haven;
  • Versterking van het economisch klimaat;
  • Aantrekken van nieuwe bedrijven bij leegstand;
  • Bevordering onderlinge contacten en samenwerking tussen gebruikers/eigenaren op bedrijventerrein Pothof

Op de pagina Activiteiten wordt beschreven in welke activiteiten deze doelen zijn vertaald voor de BIZ Pothof in de komende vijf jaar.

Uitvoering

De BIZ heeft de organisatie Samen Meer Waarde opdracht gegeven om uitvoering te geven aan de activiteiten die in het BIZ-plan zijn benoemd. Dit houdt in dat deze organisatie de voortgang bewaakt in deze projecten en zorgt voor resultaat op Pothof. Samen Meer Waarde wordt aangestuurd door het BIZ-bestuur.

Gebruikers/eigenaren Pothof bepalen

De BIZ-heffing loopt via de gemeente en gaat als subsidie naar onze BIZ-stichting. Deze gelden worden vervolgens ingezet door de BIZ voor het uitvoeren van de activiteiten die de gebruikers/eigenaren van de panden van Pothof belangrijk achten. Deze activiteiten zijn benoemd in het BIZ-plan en worden jaarlijks vertaald in een jaarplan.

Gebiedsafbakening BIZ

De BIZ Pothof behelst alle niet-woningen op bedrijventerrein Pothof. Het bedrijventerrein Pothof omvat de straten Dwarsweg, Frans Halsstraat 2-6, Laan van Nieuw Blankenburg 10, Oranjelaan 36-58 (even en oneven), Zuidzijde 4-15 (even en oneven).

NIEUWS

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom bij Fortune Coffee. 

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom. De locatie wordt nader bekendgemaakt. 

(meer…)

Ondernemers kiezen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein

Hoera, BIZ Pothof wordt verlengd! De stemuitslag is binnen. Ruim 80 procent van de ondernemers heeft voor verlening van de BIZ gestemd. Maar liefst 80 procent van de ondernemers heeft een stem uitgebracht. 

(meer…)

Meer berichten