Camera’s Pothof in het vizier

Er is weer voortgang geboekt binnen het cameraproject. Wij zijn een stap verder ten aanzien van  cofinanciering door gemeente. Ook is er overleg met het Havenbedrijf Rotterdam betreffende de raakvlakken met de camera-uitbreiding die zij nabij Pothof uitrolt.

We zetten de voortgang binnen dit project graag nog eens voor u op een rij in het onderstaande.

Stichting BIZ Pothof heeft een plan laten maken over hoe de cameravoorzieningen op Pothof gerealiseerd kunnen worden, aan de hand van een haalbaarheidsonderzoek en het opstellen van een plan van eisen.

Naar aanleiding van dit onderzoek is er een cofinancieringsmogelijkheid gevonden bij gemeente Rotterdam. Inmiddels is hier dan ook een officieel plan bij de gemeente ingediend om in de kosten bij te dragen van het coördineren, aanleggen, beheren en onderhouden van het systeem. Ook is een marktuitvraag gedaan, zoals wij u al eerder berichten. Een definitieve keuze volgt op korte termijn.

Parallel aan dit traject bleek ook dat het Havenbedrijf Rotterdam actief is met het uitbreiden van haar cameraposten. Ook in de buurt van ons bedrijventerrein. In dat kader vindt er deze week een eerste overleg plaats met het Havenbedrijf, om zo na te gaan waar de initiatieven elkaar mogelijk kunnen versterken.

Op donderdag 19 september organiseren wij een participantenbijeenkomst waarin wij het cameraproject graag nader aan u toelichten. Hou uw mailbox in de gaten voor een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

NIEUWS

Meer berichten