Handhaving op het bedrijventerrein

De handhaving van kleine voertuigen en aanhangwagens op het bedrijventerrein blijft een punt van aandacht. Gemeente Rotterdam heeft hierin niet altijd genoeg oog voor de belangen van de ondernemers.

Ondernemers gebruiken regelmatig openbare – vaak ook: eigen –  parkeerplaatsen voor het stallen van aanhang- en steekwagens. De gemeente is echter sinds enige tijd zeer strikt aan het handhaven.

Op dit moment lopen er dan ook een aantal bezwaarzaken vanuit diverse ondernemers bij de gemeente. In sommige gevallen leidt dat zelfs tot juridische trajecten.

De overleggen die de BIZ initieerde met Stadstoezicht hebben niet voor alle gevallen uitkomst geboden. Aangezien de Gemeente één lijn trekt en geen noodzaak ziet om precedenten te scheppen, hetgeen onoverzichtelijk zal worden en de duidelijkheid aangaande de regelgeving niet ten goede komt.

Om duidelijk te maken waarop wordt gehandhaafd lichten we hierbij graag de wetstekst voor u toe.  Uiteraard blijft de BIZ achter de schermen in gesprek met de gemeente om zo een goed mogelijke en  werkbare situatie te bewerkstelligen op Pothof.

De tekst uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de wetgevende regels van de gemeente:

Artikel 5:6 Caravans, aanhangwagens e.d.

1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, te parkeren:

a. op door het college met het oog op de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente aangewezen wegen of weggedeelten, of

b. langer dan op drie achtereenvolgende dagen op door het college met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte aangewezen wegen of weggedeelten.

NIEUWS

Bijeenkomst: Sneak preview A24

Op 8 juli 2024 krijgt u een sneak preview van de A24. Komt u ook een kijkje nemen?

(meer…)

Bijeenkomst: updates Pothof en netwerken met haring/sate

De zomer komt er aan. Hoogste tijd voor een ondernemersbijeenkomst op Pothof, op 24 juni aanstaande. Komt u ook?

(meer…)

De handen ineen voor een duurzaam Pothof

Op woensdag 28 februari kwamen ondernemers en stakeholders van bedrijventerrein Pothof bijeen om stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Rotterdam een zero emissiezone. Dit zorgt ervoor dat ondernemers genoodzaakt zijn om elektrisch bestel- en vrachtvervoer aan te schaffen. Maar een overbelast elektriciteitsnet zorgt ervoor dat laden een uitdaging wordt. Hoe gaan we hiermee om?

(meer…)

Meer berichten