Handhaving op het bedrijventerrein

De handhaving van kleine voertuigen en aanhangwagens op het bedrijventerrein blijft een punt van aandacht. Gemeente Rotterdam heeft hierin niet altijd genoeg oog voor de belangen van de ondernemers.

Ondernemers gebruiken regelmatig openbare – vaak ook: eigen –  parkeerplaatsen voor het stallen van aanhang- en steekwagens. De gemeente is echter sinds enige tijd zeer strikt aan het handhaven.

Op dit moment lopen er dan ook een aantal bezwaarzaken vanuit diverse ondernemers bij de gemeente. In sommige gevallen leidt dat zelfs tot juridische trajecten.

De overleggen die de BIZ initieerde met Stadstoezicht hebben niet voor alle gevallen uitkomst geboden. Aangezien de Gemeente één lijn trekt en geen noodzaak ziet om precedenten te scheppen, hetgeen onoverzichtelijk zal worden en de duidelijkheid aangaande de regelgeving niet ten goede komt.

Om duidelijk te maken waarop wordt gehandhaafd lichten we hierbij graag de wetstekst voor u toe.  Uiteraard blijft de BIZ achter de schermen in gesprek met de gemeente om zo een goed mogelijke en  werkbare situatie te bewerkstelligen op Pothof.

De tekst uit de Algemene Plaatselijke Verordening, de wetgevende regels van de gemeente:

Artikel 5:6 Caravans, aanhangwagens e.d.

1. Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, camper, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, te parkeren:

a. op door het college met het oog op de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente aangewezen wegen of weggedeelten, of

b. langer dan op drie achtereenvolgende dagen op door het college met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte aangewezen wegen of weggedeelten.

NIEUWS

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom bij Fortune Coffee. 

(meer…)

Netcongestie: wat betekent dit voor u? En hoe lossen we het op?

Nederland kleurt rood. De situatie rondom netcongestie verslechtert steeds verder in ons land. We zien dat dit onderwerp erg leeft bij de ondernemers in de regio. Daarom organiseert BIZ Pothof een duurzaamheidskring op 28 februari. U bent om 16.00 uur van harte welkom. De locatie wordt nader bekendgemaakt. 

(meer…)

Ondernemers kiezen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein

Hoera, BIZ Pothof wordt verlengd! De stemuitslag is binnen. Ruim 80 procent van de ondernemers heeft voor verlening van de BIZ gestemd. Maar liefst 80 procent van de ondernemers heeft een stem uitgebracht. 

(meer…)

Meer berichten